مقبره بابا رکن الدین

مقبرهبابا رکن الدین

یکیاز مشایخ و علماء قرن هشتم هجری مسعود بن عبدالله بیضاوی معروف به بابارکن الدین استکه در زمان سلطنت ابوسعید پادشاه مغول در اصفهان می زیسته است این مرد بزرگ در سال۷۶۹هجری قمری وفاتیافت و در ساحل جنوبی زاینده رود مدفون گردید.

مقامعلمی و زهد و ورع این مرد بزرگ باعث شد تا در طول زندگی با نهایت احترام زندگی کند.این احترام و عزت پس از درگذشت وی نیز برقرار بود بطوریکه عده بسیاری از مشاهیر علماءو فقها و شعرا و خوشنویسانی که در اصفهان و سایر شهرهای ایران درگذشتند در مجاورت اوبه خاک سپرده شدند.

ازآن زمان این محل به تدریج به گورستانی بزرگ تبدیل شد و به نام قبرستان بابارکن الدینمعروف شد. به طوریکه بسیاری از سیاحان و محققین اولین سنگ قبر موجود در مزارستان تختفولاد را متعلق به او میدانند.

مقامعلمی و عرفانی بابارکن الدین سبب شد تا در اواخر حکومت شاه عباس اول صفوی ساختمان وگنبد ممتاز بقعه او شروع شود و در سال ۱۰۳۹هجریقمری یک سال بعد از فوت شاه عباس به پایان برسد. این بقعه که شبیه به گنبد باباقاسممی باشد گفته می شود به شکل کلاه درویشان است. نمای خارجی بقعه بابارکن الدین و سردر آن کاشیکاری شده است. قاعده این گنبد پنج ضلعی متساوی الاضلاعی است که پنج ایوانمشابه بر گرداگرد محوطه زیر گنبد ساخته شده است.

بهطور کلی بقعه بابارکن الدین با گنبد بسیار زیبای آن علاوه بر آن که آرمگاه ابدی یکیاز عرفا و زهاد و دانشمندان قرن هشتم هجری است بیانگر هنر هنرمندان و استادکاران ومعماران و کاشیکاران برجسته عصر صفوی است که علاوه بر نمایش هنر معماری نمایانگر هنرخوشنویسی خطاطان بزرگ ایران در زمان صفویان و قاجار می باشد

محصولات مشابه