مسجد رحیم خان


مسجدرحیم خان

اینمسجد بعد از مسجد سید بزرگترین مسجد اصفهان است و در واقع می توان آنرا پنجمین مسجدبزرگ و با شکوه اصفهان دانست که در ابتدای محله نو شیرازی ها و متصل به محله در کوشکقرار گرفته است .

مسجداز آثار بعد از صفویه است . بانی آن مرحوم « آقا سید حسن مدرس میر محمد صادقی »(متوفی1273 ق) است و پس از فوت وی ، « محمد رحیم خان بیگلر بیگی امین الرعایا » و برادرانش« محمد کریم خان وکیل الرعایا » و « محمد حسین خان امین الرعایا » هر یک پس از دیگریاقدام به تکمیل ساختمان مسجد پرداختند . سال پایان ساخت مسجد 1304 هـ ق است و در سالهایاخیر نیز توسط مردم تزئینات و کاشی کاری شده است.گردشگران در ابتدایِ بازدید از این بنایتاریخی می‌توانند از کتیبه سر در شرقی مسجد دیدن کنند که با خط ثلث سفید بر رویِ کاشیخشتی حک شده است. از جمله نوشته‌هایی که بر روی این کتیبه آورده‌اند می‌توان به نامناصرالدین شاه و ظل السلطان و محمد رحیم خان و همینطور برادران وی محمد کریم خان ومحمد حسین خان اشاره کرد. حین تماشایِ کتیبه راهی بازدید از ایوان جنوبی مسجد رحیمخان شوید و از دیگر کتیبه‌های آن که با خط نستعلیق سفید اشعاری نوشته است دیدنفرمایید. این اشعار نوشته شده توسط معمار مسجد به نام آقا جوئی و نویسنده آن به نامحسن خان انجام شده است که قدمت آن به سال 1304 هجری قمری می‌رسد. در کنار بازدید ازکتیبه‌ی ایوانِ مسجد رحیم خان، می‌توانید به تماشایِ دیگر یادگاری‌های این بنا که محرابآن است، بروید. این محراب زیبا با کاشی‌های بسیار زیبایی تزیین شده‌اند که کتیبه‌هایینیز دارند. با قدم زدن در اطراف این محراب نوشته‌هایی نظرتان را جلب می‌کند که آیاتقرآنی با خطی زیبا بر روی کاشی خشتی دیده می‌شود. در ادامه بازدید از مسجد رحیم خانمی‌توانید از قسمت مرکزی شبستان که در زیر گنبد دل نما قرار دارد، دیدن کنید. کف گنبدخانه‌ی آن با کاشی‌های فیروزه‌ای تزیین شده‌اند که با خشت خام فرش شده است. ناگفتهنماند که این مسجد جلوه‌های دیگری هم دارد که شامل قسمت دالان‌ها، شبستان شمالی و غربیمی‌شود.

محصولات مشابه