مناره ساربان

منارهساربان

ازجاذبه های تاریخی شهر اصفهان منار ساربان می باشد که قدمت آن به دوران حکومت سلجوقیاندر میان سالهای ۵۲۵و ۵۵۰هجری قمری مربوطمی شود. منار ساربان در محله قدیمی جویباره و در خیابان کمال ساخته شده است. معماریو نوع ساخت و ساز این مناره شباهت بسیاری به مناره مسجد امام علی داشته و ارتفاع منارساربان نزدیک به مترمی باشد. همچنین شعاع کف مناره ۴.۲متراست و دارای سه طبقه است. منار ساربان اصفهان از جمله زیباترین مناره­های موجود دراین استان است. منار ساربان اصفهان در تاریخ ۱۵آذر ۱۳۱۴بهشماره ثبت ۲۳۲درفهرست آثار ملی قرار گرفت .ازنظر ساختار معماری این مناره دارای چندین بخش متمایز از سمت بالا به پایین است.

بخشاول آن دارای آجرچینی ساده بوده و بخشهای دوم و سوم نیز دارای تزئینات آجرکاری زیباییاست. در بخش چهارم که تاج اول مناره است مقرنس های آجری، توام با کاشی کاری فیروزهای به چشم می خورد.

کتیبهفوقانی مناره به خط کوفی و به رنگ فیروزه ای بر زمینه آجری بوده و به روی آن چنین نگاشتهشده است:

« لااله الا الله صادقاً مخلصاً محمّد رسول الله »

منارههای در تاریخ معماری ایران جایگاه مهمی دارند. این سازه ها که در قدیم برای راهنماییکاروان ها از آنها استفاده می شده و نقش فانوس را ایفا می کرده اند، تبدیل به محلیبرای هنرنمایی معماران ایرانی شدند. ساربان در لغت به معنای شتربان است و ظاهرا وظیفهاین مناره، راهنمایی کاروان ها به سمت شهر بوده است.

محصولات مشابه