کاربر گرامی، تمامی قیمت ها با واحد "تومان" محاسبه می شوند.

تصویر نام گروه تعداد قیمت (واحد) قیمت کل