مسجد شیخ لطف الله


مسجد شیخ لطف الله

یکیاز مشهورترین‌مساجد دنیا، مسجد شیخ لطف‌اللهبه یکی از نمادهای اصفهان، نصف جهان تبدیل شده است. در زمان صفویان شاه عباس به افتخاریکی از علمای لبنان یعنی شیخ لطف الله جبل عاملی دستور ساخت مسجدی به نام وی را دادکه سال‌ها بعد شهرتی جهانی یافت. این مسجد که از زیباترین دیدنی های اصفهان به شمارمی‌آید، محل عبادت شیخ و خانواده‌اش شد و گویا شاه دستور ساخت مدرسه‌ای در کنار اینمسجد برای تدریس شیخ را نیز صادر کرد و این مدرسه نیز مدت‌ها محل درس وی باقی ماند.گفته می‌شود یک راهروی مخفی، کاخ عالی قاپو و مسجد شیخ لطف الله را به هم می‌رساند.راهی که باعث می‌شد شاه، در هرزمان بتواند شیخ را ملاقات کند، البته امروزه اثری ازاین راه وجود ندارد .

دراین مسجد بدون مناره به میزان فراوانی کاشی کاری های زیبای هفت رنگ و معرق و نمونه‌هایحیرت انگیز مقرنس کاری در سردر ورودی مسجد همراه با خطاطی زیبای دو تن از برجسته ترینخوشنویسان عصر صفوی نظیر علیرضا عباسی که کتیبه های این مسجد را که حاوی آیاتی از قرآنکریم و اسماء الله است را نگاشته اند، مشاهده می­شود. معمار برجسته این بنا محمد رضااصفهانی در کتیبه محراب با فروتنی و تواضع ، خود را معرفی نموده است. این مسجد متقارنبا محور میدان بنا شده، به گونه ای که هر بیننده ای پس از ورود به آن با چرخشی نامحسوسو گذر از راهروی آن به محوطه مرکزی ، که شاهکاری از هنر کاشی کاری و خوشنویسی را درخود جای داده وارد می شود. پس در این مسجد هر بیننده ای خود را در برابر عظمت یگانهقادر متعال هستی به راستی حقیر و اندک می یابد.

محصولات مشابه